fbpx
Menu
Takaisin Axu + Essi hyppy Yli 14 -vuotiaat

TEINIT

Yli 14-vuotiaille nuorille löytyy paljon tanssitunteja eri tasoryhmistä ja lajeista.

Tavoitteena on ymmärtää lajikohtaista terminologiaa ja kehittää tietoja ja taitoja valitsemassaan tanssilajissa. Tavoitteena on myös rohkaistua tuomaan oma panos ryhmätyöskentelyyn. Fyysis-motorisia taitoja kehitetään entistä monipuolisemmin ja tanssiessa kiinnitetään huomiota musikaalisuuteen. 

Tanssitunneilla opetetaan vastuun ottamista ryhmätehtävien kautta ja harjoitellaan palautteen antamista ja vastaanottamista turvallisessa ympäristössä. Tunneilla harjoitellaan tunnistamaan erilaisia musiikkeja ja rytmejä ja ilmentämään niitä omassa liikkeessä.

Esiintyminen: Esitystoiminta ja esiintyminen kuuluvat olennaisina osina kaikkiin opintokokonaisuuksiin. Esitystoiminnan tavoitteena on lisätä itsevarmuutta ja rohkeutta esillä olemiseen ja saada kokonaisvaltainen, elämyksellinen kokemus esiintymisestä. Tavoitteena on myös ymmärtää tanssi esittävänä taidemuotona ja vuorovaikutuksena tanssin tekijöiden ja yleisön välillä. Esitykset valmistetaan tanssituntien sisällä ja esitystoimintaan kuuluu olennaisena osana tutustuminen esityksen eri osa-alueisiin. Esitystoiminta nähdään prosessina, joka käsittää harjoitukset, valmistautumisen, esiintymisen ja esitystilanteen läpikäymisen.

Tuntirakenne: tunti alkaa kehon lämmittelyllä, jatkuu tanssilajin tekniikkaharjoituksilla, lihaskunto-osuudella ja venyttelyllä. Tanssilajista riippuen tunnilla tehdään myös luovia harjoituksia ja/tai lattianpoikki-harjoitteita. Lopuksi tanssitaan koreografiaa.

Tanssinopetuksen tavoitteena on: 

· oppimisen ilon ja hyvinvoinnin tuottaminen sekä luovan ajattelun edistäminen
· tanssilajikohtaisten tietojen ja taitojen omaksuminen
· valitsemansa tanssilajin tai -lajien keskeisten fyysis-motoristen ja ilmaisullisten taitojen kehittäminen
· oppilaan hyvän itsetunnon ja identiteetin kehittymisen tukeminen
· ryhmässä toimimisen kautta kehittyvä sosiaalisten taitojen harjoittaminen
· omakohtaisen ja kokemuksellisen suhteen luominen tanssiin
· elinikäisen taidesuhteen sekä kulttuurisen osallisuuden rakentaminen
· pitkäjänteiseen työskentelyyn sitoutuminen
· omaan kehoon myönteisesti suhtautuminen sekä terveellisen elämäntavan noudattaminen 

Tuntikuvauksista löydät tarkemmat tiedot jokaisesta tunnista.