UUDELLE OPPILAALLE

Tanssikoulu DCA on vuonna 1999 perustettu aktiivinen, laadukas ja monipuolinen tanssikoulu, joka tarjoaa korkeatasoista tanssinopetusta lapsille, nuorille ja aikuisille aloittelijoista ammattilaisiin.

Tarjoamme viidessä toimipisteessä laaja-alaisesti mahdollisuuksia harrastaa tanssia kivana viikkoharrastuksena tai tavoitteellisesti ammattilaisuuteen tähtäävässä ryhmässä. DCA:n tanssitunneilla voi suorittaa taiteen perusopetuksen laajan ja yleisen oppimäärän opintoja.

Taiteen perusopetuksen lisäksi tanssikoulussa voi hakeutua myös kilpailutoimintaan. Olemmekin vuosien saatossa loistaneet niin kotimaisilla kuin kansainvälisilläkin kilpailuareenoilla!

Tanssikoulu DCA edistää ja tukee tanssikoulujen ja taiteenalojen välistä yhteistyötä järjestämällä ja osallistumalla kotimaisiin ja ulkomaisiin tapahtumiin, kuten katutanssin battle-tapahtumiin ja taide- ja tanssikatselmuksiin. Toiminnalla myös elävöitetään pääkaupunkiseudun kulttuurielämää muun muassa tuottamalla omia näytöksiä sekä ohjelmaa erilaisiin tapahtumiin ja tilaisuuksiin.

TANSSIKOULU DCA:N ARVOT

Keskeisiä arvoja Tanssikoulu DCA:lla ovat terveelliseen ja liikunnalliseen elämäntapaan oppiminen sekä positiivisen minäkuvan muodostumisen tukeminen. Kaikessa toiminnassa pyritään toimimaan tasa-arvoisesti ja yhdenvertaisesti, ja opetuksessa huomioidaan oppilaat yksilöinä pyrkien tukemaan oppilaan kehitystä hänen omista lähtökohdistaan.

Yksilöllistä kehitystä tuetaan myös tasolta toiselle etenevän opetuksen kautta, jossa oppilas voi edetä oman taitotasonsa mukaan. Yksilöllisyyden huomioiminen ja tukeminen näkyy myös kannustuksena löytää oma tapa ilmaista ja toteuttaa tanssia.

Tanssikoulu DCA:lla tärkeää on ihmisoikeuksien ja kulttuurisen moninaisuuden kunnioittaminen, sekä sukupuolen tasa-arvon ja sukupuolen moninaisuuden edistäminen. Opetuksessa ja kaikessa toiminnassa ensisijaista on avoin ja hyväksyvä ilmapiiri, jossa jokaisen yksilöllisiä piirteitä ja henkilökohtaisia ominaisuuksia kunnioitetaan.

Lisää Tanssikoulu DCA:n arvoista, sekä tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämisestä voit lukea täältä .