fbpx
Menu
Takaisin Tanssitunnit lapset Espoo ja Helsinki - Tanssikoulu DCA 1 - 7 -vuotiaat

LAPSET

VARHAISIÄN TANSSIKASVATUS

Tanssikoulu DCA tarjoaa varhaisiän tanssikasvatusta 1,5-7 -vuotiaille lapsille.

  • 1,5-5 -vuotiaille järjestettävä opetus on lastentanssia, jossa harjoitellaan leikinomaisesti perusliikuntataitoja, ryhmässä toimimista sekä omaan kehoon, liikkeeseen, rytmiin ja musiikkiin tutustumista. 1,5-3- vuotiaiden tunneilla aikuiset ovat mukana lapsen tukena tanssi- ja perusliikuntataitojen harjoittelussa. 3- vuotiaasta eteenpäin tunneille osallistutaan ilman vanhempia. Tunnit löytyvät lukujärjestyksestä Lastentanssi– nimellä ikäryhmän mukaan ja poikien omat tunnit Dance pojat– listan alta. Varhaisiän tanssiopinnoissa ei ole tasoryhmiä, tunneille ilmoittaudutaan iän mukaan.
  • 6-7 -vuotiaiden varhaisiän tanssiopinnot (valmentavat opinnot) valmistavat oppilaita tanssin yleisen ja laajan oppimäärän opintoihin. Tanssinopetus pohjautuu lastentanssiin, johon integroidaan tanssilajikohtaisia harjoitteita ikäkaudelle soveltuvalla tavalla.  Tanssilajien harjoitukset on suunniteltu lasten kehityksen herkkyyskaudet huomioon ottaen.
  • Tunteja löytyy seuraavista tanssilajeista: Esibaletti 6-7v, Dance 6-7v, Dance pojat 6-7v, Breikki kids 6-7v, Hip hop 6-7v, Show 6-7v, Disco 6-7v sekä Luova tanssi 6-7v.
  • Lukujärjestyksestä tunnit löytyy Lastentanssi 6-7v.- listan alta ja poikien omat tunnit Dance pojat– listan alta. Varhaisiän tanssiopinnoissa ei ole tasoryhmiä, tunneille ilmoittaudutaan ikäryhmän mukaan.

TAVOITTEET

Varhaisiän tanssiopintojen tavoitteena on herättää iloa ja innostusta tanssiin, kehittää lapsen luovuutta ja kehontuntemusta sekä luoda valmiuksia tanssiharrastuksen jatkumolle. Opetus tukee perusliikuntataitojen, sosiaalisten taitojen sekä itseluottamuksen kehittymistä. Varhaisiän tanssinopetus on elämyksellistä ja kokemuksellista ja opetus tapahtuu turvallisessa oppimisympäristössä.

Lasten tunneilla tärkeintä onkin iloinen ja reipas mieli sekä liikunnan ilo. Tunneilla keskitytään pieniin tanssillisiin osuuksiin, joissa lapsi oppii tuntemaan omaa kehoaan sekä omia kehonliikkeitään. Tunnilla kannustetaan käyttämään mielikuvitusta ja luovuutta musiikin sekä erilaisten rytmien kautta. Tunnilla opimme myös toimimaan ryhmässä ja ottamaan tanssiparin huomioon. Pienimpien lasten tunneilla käytetään lopuksi temppurataa, joka kehittää lasten koordinaatiokykyä. 

Tuntikuvauksista löydät  tarkemmat tiedot jokaisesta tunnista.