KATUTANSSIN EK-RYHMÄT

Harjoittelu alkaa elokuussa ja päättyy kesäkuussa. Lukuvuodessa on yhteensä 41 opetusviikkoa. 

EK-ryhmät saavat lukuvuoden aikana henkilökohtaisen palautteen kirjallisena, sekä suullisena.  Intensiiviryhmät saavat palautteen suullisena palautekeskustelussa.

Pyrimme tukemaan jokaisen ryhmän ryhmäytymistä tekemällä myös tanssisalin ulkopuolella asioita. Tavoitteena on osallistua ryhmän kanssa ainakin kerran ryhmähenkeä kohottaviin tilaisuuksiin ja osallistua matalan kynnyksen taidetapahtumiin alueella. 

Kaikille ryhmille, on tarjolla asiantuntijaluentoja 1-2kpl opettajien valitsemasta (palautuminen, ravinto, fysiikkaharjoittelu, psyykkinen valmennus) aiheesta , näihin voivat osallistua myös vanhemmat.

Kussakin ryhmässä on määritelty tietyt tapahtumat, joihin osallistutaan kauden aikana. Tämän lisäksi opettajat saattavat ehdottaa ryhmälle lisätapahtumia, joihin osallistuminen päätetään yhdessä ryhmän kanssa.

Tanssikoulu Dca:n erikoiskoulutusryhmät (Ek ja Intensiivi) suorittavat kaikki taiteen perusopetuksen tanssin laajan oppimäärän mukaisia opintoja. Lisäksi jokaisella ryhmällä on  koulutusohjelmiin liittyviä muita pakollisia tanssitunteja kausikohtaisten tavoitteiden ja erityisten laji- ja tuntivaatimusten mukaisesti.  

Laajan oppimäärän opinnot jakautuvat perusopintoihin (perusopinnot 1, perusopinnot 2, perusopinnot 3) ja syventäviin opintoihin (syventävät opinnot 1 ja 2). Perusopinnot kestävät pääsääntöisesti 6 vuotta ja syventävät opinnot 4 vuotta. Syventävien opintojen lopuksi oppilas valmistaa lopputyön. Laajassa oppimäärässä oppilaat saavat perusopintojen jälkeen perusopintojen todistuksen ja syventävien opintojen jälkeen taiteen perusopetuksen tanssin laajan oppimäärän päättötodistuksen.


KATUTANSSI EK-ryhmät kaudelle 2021-2022

DCA Street Gremlings  (2012-2014 syntyneet)

 • Perjantai 18:30-19:30 Helsinki, Heikki Hautajoki 

sisältää esiintymisteoksen + videoprojektin

1 x 60 min + omavalintainen tunti  150€ x 8

DCA Street Kopla (2010-2013 syntyneet)

 • Keskiviikko klo 16:30-17:30 Helsinki, Ramona Panula
 • Perjantai klo 16:30-17:30 Helsinki, Heikki Hautajoki
 • Lauantai klo 15:30-16:30 Tapiola (muodostelma) Heikki Hautajoki

 Sisältää tapahtumateoksen + tapahtuman osallistumismaksun

3x 60 min + 1 omavalintainen tunti  240€ x 8

DCA Street Ninjat (2006-2009 syntyneet)

 • Keskiviikko klo 17:30-18:30 Helsinki, Riina Harju
 • Torstai klo 17:15-18:15 Tapiola, Ria Pietikäinen
 • Torstai klo 18:15-19:15 Tapiola, Riina Harju
 • Perjantai klo 16:30-17:30 Helsinki, Akim Bakhtaoui 

Sisältää tapahtumateoksen + tapahtuman osallistumismaksun 3 x Sanaz Hassanin Workshop Ryhmä osallistuu myös katutanssin Battle -tapahtumiin lukuvuoden aikana

4x 60min + 1 omavalintainen tunti 260€ x 8

DCA Street Crew (2006-2009 syntyneet)

 • Keskiviikko klo 19:30-20:30 Helsinki, Riina Harju
 • Torstai klo 16:15-17:15 Helsinki, Kiira Kornevitš 
 • Torstai klo 18:15-19:15 Tapiola, Ria Pietikäinen 
 • Perjantai klo 17:30-18:30 Helsinki, Katri Miettinen
 • Perjantai 18:30-19:30 Helsinki (muodostelma) Katri Miettinen & Akim Bakhtaoui 

Sisältää tapahtumateoksen + tapahtuman osallistumismaksun 3 x Sanaz Hassanin workshop Ryhmä osallistuu myös katutanssin Battle -tapahtumiin lukuvuoden aikana Henkilökohtainen mahdollisuus varata salia omaan harjoitteluun

5x 60min + 1 itsevalittava tunti 270€ x 8 

DCA Street Force (2005 ja sitä ennen syntyneet)

 • Maanantai klo 18:00-19:15 Tapiola, Riina Harju
 • Keskiviikko klo 19:30-20:45, Helsinki, Ria Pietikäinen

Kauteen sisältyy myös lopputyön valmistelua (riippuen opintojen kohdasta) 3x Sanaz Hassanin Workshop Sisältää tapahtumateoksen + tapahtumaman osallistumismaksun Henkilökohtainen mahdollisuus varata salia omaan harjoitteluun Ryhmä osallistuu myös katutanssin Battle -tapahtumiin lukuvuoden aikana

(Vapaavalintaset tunnit voi halutessaan jättää pois ja korvata muulla treenillä, joka vaikuttaa kausihintaan)

2 x 75min + 2 omavalintaista tuntia+ kisakoreografia  250€ x 8