fbpx
Menu
Takaisin Anina ja Omppu street 2

LASTENTANSSI 6-7V.

VALMENTAVAT OPINNOT 6-7V.  

Varhaisiän tanssiopinnot valmistavat oppilaita tanssin yleisen ja laajan oppimäärän opintoihin. 6-7 -vuotiaiden tanssinopetus pohjautuu lastentanssiin, johon integroidaan tanssilajikohtaisia harjoitteita ikäkaudelle soveltuvalla tavalla. Tavoitteena on herättää iloa ja innostusta tanssiin, kehittää lapsen luovuutta ja kehontuntemusta sekä luoda valmiuksia tanssiharrastuksen jatkumolle.

ESIBALETTI 6-7V  

Balettitunneilla ollaan ilman vanhempia. Tunneilla tutustutaan baletin alkeisiin ja harjoitellaan perustekniikkaa tangossa ja keskilattialla. Tunneilla tehdään pieniä tanssisarjoja ja harjoitellaan esiintymistä. Luovat harjoitteet ovat myös tärkeä osa balettituntia.

DANCE 6-7V  

Dance tunneilla ollaan ilman vanhempia. Tunnit ovat energisiä ja niissä saa kokemuksia tanssin laajasta kirjosta. Tunneilla harjoitellaan tanssisarjojen tekemisen lisäksi perustanssitekniikkaa. Myös luovat harjoitteet ovat olennainen osa tanssituntia. Tunneilla käytetään musiikkia monipuolisesti eri tyylilajeista. Dance-tunnilla painotetaan eri tanssityyleille ominaisia tapoja liikkua sekä musiikin ilmentämistä ja esittämistä.Dance -tunnilla tekniikkaa painotetaan show-tuntia vähemmän tanssiteknisiä harjoitteita kuitenkaan unohtamatta. Tanssisarjoissa voidaan yhdistellä eri tyylejä, kuten showtanssia, hip hopia, jazzia, discoa ja nykytanssia.

DANCE POJAT 6-7V  

Dance pojat -tunneilla pojat voivat aloittaa tanssiharrastuksen matalalla kynnyksellä. Tunneilla ollaan ilman vanhempia.  Tunnit ovat energisiä ja vauhdikkaita ja tavoitteena on herättää iloa ja innostusta tanssiharrastusta kohtaan. Dance tunneilla saa kokemuksia tanssin laajasta kirjosta. Tanssimisen lisäksi tunneilla opetellaan ryhmässä toimimista ja toisten huomioonottamista. Tunneilla harjoitellaan akrobaattisia perustaitoja sekä tanssitekniikan perusjuttuja. Tanssisarjat ovat olennainen osa tanssituntia freestylaamista unohtamatta.  Lukujärjestyksestä tunnit löytyvät Dance pojat ryhmittelyn alta. 

DISCO 6-7V. 

Disco 6-7-vuotiaiden tanssitunneilla harjoitellaan discon perusaskelikkoja ja lajinomaista liikkumista vauhdikkaan musiikin tahdissa. Tunneilla ollaan ilman vanhempia.  Tanssitunnit sisältävät erilaisia tanssiharjoitteita ja koreografioita, joiden avulla sekä tanssitaito että musikaalisuus ja rytmitaju kehittyvät. Tanssitaidon lisäksi tunneilla harjoitellaan yleisiä tanssituntien käytäntöjä sekä ryhmässä toimimista. Vauhdikas ja iloinen tunnelma on discotunneilla taattu! 

SHOW 6-7V. 

Show 6-7-vuotiaiden tanssitunneilla harjoitellaan showtanssin perusliikkeitä ikäkaudelle sopivalla tavalla. Tunneilla ollaan ilman vanhempia.  Tunnit ovat vauhdikkaita ja sisältävät tanssitekniikoihin tutustumista ja tanssisarjoja. Opetus tukee perusliikuntataitojen, sosiaalisten taitojen sekä itseluottamuksen kehittymistä.

BREIKKI 6-7V 

Breikki on monipuolinen tanssilaji, jonka kautta opitaan niin tanssin kuin akrobatian perusteita ikäkaudelle sopivalla tavalla. Tunneilla ollaan ilman vanhempia.  Tunneilla tehdään innostavia ja monipuolisesti tanssitaitoja ja liikkumista kehittäviä harjoituksia sekä harjoitellaan breikkaamiselle lajinomaista tanssiakrobatiaa.

LUOVA TANSSI 6-7V 

Luovan tanssin tunnilla tutustutaan tanssiin oman kehon tuntemusten ja luovien harjoitteiden kautta. Tunneilla ollaan ilman vanhempia. Tavoitteena on herättää iloa ja innostusta tanssiin ja kehittää lapsen luovuutta sekä kehontuntemusta erilaisten tanssiharjoitteiden kautta. Tunneilla tehdään vaihteleviin musiikkeihin luovia tanssiharjoitteita, omia tansseja ja improvisaatiota eli itse keksimiä liikkeitä erilaisten tehtäviä pohjalta. Opetus tukee perusliikuntataitojen, sosiaalisten taitojen sekä itseluottamuksen kehittymistä. Tunneilla käytetään myös välineistöä (esim. huivit) ja harjoitellaan esiintymistä ja tehdään pieniä tansseja.

HIP HOP 6-7V 

Hip Hop 6-7-vuotiaiden tanssitunneilla tutustutaan hip hopin tekniikkaan ja kulttuuriin ikäkaudelle sopivalla tavalla. Tunneilla ollaan ilman vanhempia.  Tunneilla harjoitellaan muun muassa Hip Hopissa vahvasti näkyvää joustoa eli bouncea ja sen yhdistämistä erilaisiin liikkeisiin sekä opitaan lajin perusaskeleita. Tunnit ovat vauhdikkaita ja energisiä ja siellä opetellaan myös pieniä tanssisarjoja. Opetus tukee perusliikuntataitojen, sosiaalisten taitojen sekä itseluottamuksen kehittymistä.