fbpx
Menu
Takaisin Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma - syrjinnän ennaltaehkäisy ja poistaminen- helsinki- espoo

LASTENTANSSI 3-5V.

3-5 -vuotiaille järjestettävä opetus on lastentanssia, jossa harjoitellaan leikinomaisesti perusliikuntataitoja, ryhmässä toimimista sekä omaan kehoon, liikkeeseen, rytmiin ja musiikkiin tutustumista. Tanssin ohessa opetellaan ryhmässä toimimista ja toisten huomioonottamista. Tavoitteena on herättää iloa ja innostusta tanssiin, kehittää lapsen luovuutta ja kehontuntemusta sekä luoda valmiuksia tanssiharrastuksen jatkumolle. Opetus tukee perusliikuntataitojen, sosiaalisten taitojen sekä itseluottamuksen kehittymistä. Tanssinopetus on elämyksellistä ja kokemuksellista ja opetus tapahtuu turvallisessa oppimisympäristössä. Tunti kehittää lapsen motoriikkaa, tasapainoa, rytmiikkaa sekä oman kehon tuntemusta. Energisellä tanssitunnilla nautitaan omasta liikkumisesta ja koetaan onnistumisen hetkiä.