Taiteen perusopetus ja vapaaoppilaspaikka

TAITEEN PERUSOPETUS

 

Tanssikoulu DCA antaa monipuolista ja korkeatasoista tanssinopetusta taiteen perusopetuksen tanssin yleisen ja laajan opetussuunnitelman mukaisesti.

Kaikille tanssikoulun oppilaille annettava opetus toteutetaan taiteen perusopetuksen tanssin yleisen opetussuunnitelman mukaisesti. Mikäli oppilas käy useammalla viikkotunnilla, on hänellä mahdollista suorittaa tanssin laajaa oppimäärää. EK- ja Intensiiviryhmissä tanssin laajan opetussuunnitelman tuntimäärät toteutuvat, mutta koulutusohjelmiin saatta sisältyä myös lisätunteja.

Alla Tanssikoulu DCAn taiteen perusopetuksen tanssin yleisen (OPS) ja laajan (LOPS) oppimäärien opetussuunnitelmat, sekä Tanssikoulu DCAn  tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma.

Alla olevat opetussuunnitelmat ovat voimassa 1.8.2018 lähtien.

 

 

VAPAAOPPILASPAIKKA

Tanssikoulu DCA myöntää harkinnan mukaan muutamia vapaaoppilaspaikkoja lukuvuodessa. Vapaaoppilaspaikat myönnetään taloudellisin perustein tanssista motivoituneille oppilaille. Vapaaoppilaspaikka myönnetään aina yhdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja pääsääntöisesti korkeintaan kahdeksi peräkkäiseksi lukuvuodeksi. Jokaisesta lukuvuodesta tulee täyttää erillinen hakemus. Vapaaoppilaspaikkaa voivat hakea taiteen perusopetuksen tanssin yleistä sekä laajaa oppimäärää suorittavat tanssikoulu DCA:n oppilaat. Vapaaoppilaille voidaan myöntää osittainen tai täysi vapautus tanssituntien kausimaksuista. Muut mahdolliset ryhmän maksut (esim. tapahtumien osallistumismaksut) vapaaoppilaspaikan saanut perhe maksaa kuitenkin normaalisti. Vapaaoppilaspaikkaa ei myönnetä kesäleireihin, kesätunteihin, workshopeihin tai DropIn-tunteihin.

 

Vapaaoppilaspaikan myöntämiseen vaikuttavat:

  • Perheen taloudellinen tilanne 
  • Perheen koko
  • Tanssikoulu DCA:ssa tanssivien perheenjäsenten määrä ja harrastuksesta aiheutuvien kustannusten suuruus
  • Oppilaan motivaatio ja lahjakkuus lajiin

 

Kaikki hakemukset käsitellään luottamuksellisesti, eikä hakijoiden tai paikan saaneiden nimiä julkaista. Tanssikoulu DCA on yhteydessä suoraan perheeseen, jolle vapaaoppilaspaikka myönnetään.

 

Lukuvuoden 21-22 vapaaoppilaspaikkojen haku päättyy 30.5.2021 klo 16.00.

 

Alla oleva vapaaoppilaspaikkahakemus tulee toimittaa tanssikoululle sunnuntaihin 30.5.2021 klo 16.00 mennessä. Hakemukset käsitellään luottamuksellisina. Myöhässä tulleita hakemuksia ei käsitellä.

 

Vapaaoppilaspaikkahakemukset toimitetaan osoitteeseen:

 

Postitse: Jenni Konttinen / Tanssikoulu DCA

               Länsituulentie 4 F

               02100 ESPOO

 

Sähköisesti: jenni.konttinen@tanssikouludca.fi 

 

<< Takaisin