fbpx
Menu
Takaisin
contemporary - tanssikoulu dca
showtanssi - tanssikoulu dca
Hoppi lapset ryhmä

EK -JA INTENSIIVIRYHMÄT

Tanssikoulu DCA:n erikoiskoulutus -ja intensiiviryhmissä harjoitellaan tavoitteellisesti ryhmäkohtaisen harjoitusaikataulun mukaisesti tiiviissä ryhmässä.

Erikoiskoulutus -ja intensiiviryhmissä voi opiskella discotanssia, katutanssia ja showtanssia. DCA:n erikoiskoulutus -ja intensiiviryhmät ovat tavoitteellisia ja motivoituneita, ja niihin kuuluu myös monipuolinen esiintymistoiminta.

EK- ja intensiiviryhmien opetus toteutetaan taiteen perusopetuksen tanssin laajan oppimäärän opetussuunnitelman (LOPS) tavoitteiden mukaisesti. EK – ja intensiiviryhmien viikoittainen tuntimäärä voi olla korkeampi, kuin tanssin LOPSn rakenteen tuntimäärä.

EK- ja intensiiviryhmissä harjoitteleminen antaa hyvän pohjan taiteen ammatillisiin oppilaitoksiin hakeutumiseen, sekä tukee myös kilparyhmiin pääsyä ja niissä harjoittelua. EK- ja intensiiviryhmiin sitoudutaan koko lukuvuodeksi kerrallaan.

ERIKOISKOULUTUSRYHMÄT (EK)

Erikoiskoulutusryhmissämme opetus on vuosittain etenevää ja tanssin perusopetuksen laajan opetussuunnitelman periaatteiden ja arvojen mukaista. Erikoiskoulutusryhmien opetuksessa täyttyy tanssin LOPSn mukainen tuntimäärä, jonka lisäksi viikko-ohjelmassa on opintoja tukevia lisätunteja.

Opinnot koostuvat perusopinnoista ja syventävistä opinnoista. 8-vuotiaana aloitettu opetus huipentuu opintojen päättötyöhön, jonka jälkeen oppilaille myönnetään tanssin LOPSn syventävien opintojen päättötodistus.
Tanssikoulu DCA:n EK-ryhmien oppilaille annettava opetus antaa valmiuksia myös alan ammattiopintoihin.

Erikoiskoulutuksen eli EK:n tarkoitus on yhdistää jokaisen ikäryhmän motivoituneimmat ja taidollisesti edistyneimmät tanssijat sekä mahdollistaa heille parhaat mahdolliset alan tanssiopinnot kotikaupungissaan.
DCA:n erikoiskoulutuksen opettajina toimivat talon omat tanssinopettajat, sekä vierailevat koreografit ja taiteilijat.

Erikoiskoulutusluokille valitaan oppilaat pääsykokeen perusteella. Noin kuuden vuoden perusopintojen jälkeen jatketaan syventäviä opintoja noin neljän vuoden ajan. Luokkia täydennetään tarpeen mukaan.

Oppilaiden edistymistä tuetaan sekä tunneilla annettavan palautteen, itsearvioinnin, että vuosittain järjestettävän palautekeskustelun kautta.
EK-laiset myös osallistuvat moniin ikäistensä taidetanssitapahtumiin Suomessa.

EK-ryhmiin sitoudutaan koko lukuvuodeksi kerrallaan.
EK-oppilaat voivat halutessaan hakea mukaan myös DCA:n kilpailutoimintaan.

INTENSIIVIRYHMÄT

Intensiiviyhmien tavoitteena on keskittyä aktiivisempaan ja tavoitteellisempaan tanssin harrastamiseen kuin viikkotunneilla harrastajat. Intensiiviryhmien viikottainen harjoitusmäärä on pienempi kuin EK-ryhmissä tanssivien.

Intensiiviryhmiin voivat hakea kaikki aktiivisesti ja monipuolisesti tanssia harrastaneet tanssjiat, joilla on halu kehittyä ja treenata tavoitteellisesti tiiviissä ryhmässä. Intensiiviryhmässä tanssija on osa tiivistä ryhmää, jossa jokainen tanssija on tärkeä osa kokonaisuutta.

Intensiiviryhmä tarjoaa tanssijoille henkilökohtaista ohjausta ja palautetta, sekä mahdollisuuden kehittyä tanssijana ja esiintyjänä motivoituneessa seurassa. Ryhmä valmistaa vuoden aikana vähintään yhden opettajan tekemän ryhmäkoreografian, jolla ryhmä osallistuu katselmuksiin, kisoihin, taidetapahtumiin tai SM/IKM-kilpailuihin.

Intensiiviryhmien opetukseen sisältyy taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän mukainen tuntimäärä. Intensiivioppilaat saavat opetusta myös kehonhuoltoon ja tanssitekniikan harjoitteluun.

Intensiiviryhmiin sitoudutaan koko lukuvuodeksi kerrallaan.
Intensiivioppilaat voivat halutessaan hakea mukaan myös DCA:n kilpailutoimintaan.