fbpx
Menu
Takaisin Erikoiskoulutusryhmät - Tanssikoulu DCA Espoo ja Helsinki

ERIKOISKOULUTUSRYHMÄT (EK)

Tanssikoulu DCA:n erikoiskoulutusryhmissä harjoitellaan tavoitteellisesti ryhmäkohtaisen harjoitusaikataulun mukaan. Opetus toteutetaan taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän opetussuunnitelman (LOPS) tavoitteiden mukaisesti. Erikoiskoulutusryhmissä voi opiskella discotanssia, katutanssia ja showtanssia.

Erikoiskoulutusryhmissämme opetus on vuosittain etenevää ja tanssin perusopetuksen laajan opetussuunnitelman periaatteiden ja arvojen mukaista. Opetus on tavoitteellista ja opintoihin kuuluu myös monipuolinen esiintymistoiminta. Opetuksessa täyttyy tanssin LOPSn mukainen tuntimäärä, jonka lisäksi ryhmien viikko-ohjelmassa on opintoja tukevia lisätunteja kausikohtaisten tavoitteiden ja erityisten lajivaatimusten mukaisesti.

Erikoiskoulutusluokille valitaan oppilaat pääsykokeen perusteella. EK-toiminnan tarkoituksena on yhdistää jokaisen ikäryhmän motivoituneimmat ja taidollisesti edistyneimmät tanssijat ja mahdollistaa heille parhaat mahdolliset alan tanssiopinnot kotikaupungissaan. EK-ryhmissä harjoitteleminen luo hyvän pohjan taiteen ammatillisiin oppilaitoksiin hakeutumiseen. Oppilaiden edistymistä tuetaan tunneilla annettavan palautteen, itsearvioinnin ja palautekeskustelujen kautta.

Laajan oppimäärän opinnot jakautuvat perusopintoihin (perusopinnot 1, perusopinnot 2, perusopinnot 3) ja syventäviin opintoihin (syventävät opinnot 1 ja 2). Perusopinnot kestävät pääsääntöisesti 6 vuotta ja syventävät opinnot 4 vuotta. Syventävien opintojen lopuksi oppilas valmistaa lopputyön. Laajassa oppimäärässä oppilaat saavat perusopintojen jälkeen perusopintojen todistuksen ja syventävien opintojen jälkeen taiteen perusopetuksen tanssin laajan oppimäärän päättötodistuksen.