TASA-ARVO JA YHDENVERTAISUUS

Tanssikoulu DCA:n tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman tavoitteena on edistää ja kehittää tasa-arvoista ja yhdenvertaista toimintaa tanssikoulun oppilaita, oppilaiksi pyrkiviä, oppilaiden huoltajia, henkilökuntaa ja henkilökunnaksi pyrkiviä kohtaan. 

Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden suunnitelmallisesta edistämisestä, sekä syrjinnän ennaltaehkäisystä ja poistamisesta on säädetty liikuntalaissa, tasa-arvolaissa ja yhdenvertaisuuslaissa. 

Suunnitelma varmistaa, että Tanssikoulu DCA:lla tehdään järjestelmällistä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyötä. Suunnitelman ja sen säännönmukaisen päivittämisen avulla voidaan tunnistaa toiminnan kehityskohteita sekä vahvuuksia ja kehittää uusia tapoja vastata tanssikoulun sidosryhmien tarpeisiin jatkuvana prosessina.

Tanssikoulu DCA:n tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma kokonaisuudessaan luettavissa alla olevan linkin kautta: