KORVAUSKÄYTÄNTÖ

Oppilas voi käydä korvaamassa tilapäisiä poissaolojaan osallistumalla toiselle vastaavan tasoiselle tai alemman tason tunnille ilman erillistä ilmoittautumista. Tunnin on oltava myös samanpituinen (esim. 60min) tai lyhyempi.

Korvauksia ei voi tehdä etukäteen, muutoin kuin toimiston erityisluvalla, tai kun kyseessä pyhäpäivän poissaolo (kts. alla korvaukset pyhäpäivänä).
Korvauksia ei voi tehdä 4 viikkoa ennen oppilasnäytöksiä, koska tanssitunneilla harjoitellaan oppilasnäytösesityksiä.

Oppilaan on korvaustapauksessa täytettävä ohesta löytyvä hyvitystuntilomake. Mikäli hyvitystuntilomaketta väärinkäytetään, on oppilas lomaketta käytettyään hyväksynyt mahdollisten väärinkäytöstä aiheutuneiden kulujen maksamisen.

Poissaoloja voi käydä korvaamassa saman, kuluvan lukukauden aikana. Tähän voi hakea perustelluista syistä poikkeuslupaa toimistolta sähköpostitse.

Korvaukset pyhäpäivinä

Mikäli tanssitunti, jolle oppilas on ilmoittautunut, osuu pyhäpäivälle, jolloin tanssituntia ei pidetä tanssikoulun toimesta, on oppilaalla oikeus käydä korvaamassa tanssitunti hyvitystuntilomakkeella.

Pyhäpäivä korvauksen voi tehdä myös etukäteen.

Oppilaan on korvaustapauksessa täytettävä nettisivuiltamme tulostettava, tai toimipisteistä löytyvä hyvitystuntilomake. Täytetty lomake tuodaan mukaan korvaustunnille ja annetaan korvaustunnin opettajalle. Mikäli hyvitystuntilomaketta väärinkäytetään, on oppilas lomaketta käytettyään hyväksynyt mahdollisten väärinkäytöstä aiheutuneiden kulujen maksamisen.

Poissaoloja voi käydä korvaamassa saman, kuluvan lukukauden aikana. Tähän voi hakea perustelluista syistä poikkeuslupaa toimistolta sähköpostitse.

OPPILAAN POISSAOLOT

Poissaolot ilman lääkärintodistusta

Tanssikoulu ei ole velvollinen korvaamaan rahallisesti tunteja, jotka ovat asiakkaasta johtuvasta syystä jääneet käyttämättä, esim. sairastuminen, matka, koulukiireet ym.

Lääkärintodistukset

Pitkäaikaisissa sairaustapauksissa tai loukkaantumisissa tanssikoulu korvaa lääkärintodistusta vastaan neljän viikon omavastuun ylittävältä osalta jo maksetut tanssitunnit lääkärintodistuksen mukaan. Sairastapauksia, jotka ovat neljä viikkoa tai alle ei korvata.

Mikäli lääkärintodistus on yli neljä viikkoa, vähennetään tästä omavastuuaika neljä viikkoa. Omavastuuajan sisälle menevää aikaa ei palauteta/hyvitetä rahallisesti. Kertakorteissa tanssikoulu palauttaa maksetun maksun vain, jos lääkärintodistuksen aika ylittää kertakortin voimassaoloajan. Mikäli lääkärintodistus ei ylitä voimassaoloaikaa, siirretään kertakortin voimassaoloaikaa lääkärintodistuksen mukaan.

Jos oppilas lopettaa raskauden vuoksi, palautetaan/hyvitetään kausimaksusta lääkärintodistusta vastaan neljän viikon omavastuun ylittävä osuus. Lääkärintodistukset toimitetaan sähköpostin liitteenä tai postitse toimistoon (​toimisto@tanssikouludca.fi​ tai Länsituulentie 4F, 02100 Espoo). Lääkärintodistuksesta on käytävä päivämäärinä ilmi liikuntakiellon ajankohta. Palautus suoritetaan kyseisen lukukauden aikana.