YLEISTÄ TIETOA ILMOITTAUTUMISESTA

Jokaiselle tanssitunneille on ilmoittauduttava etukäteen. Ilmoittautuminen tanssitunneille tapahtuu tanssikoulun verkkosivujen kautta lukujärjestyksestä, tai suoraan Hobiver-palvelussa.  

Ilmoittautuminen on sitova merkitylle lukukaudelle, voimassa olevan hinnaston mukaisesti. Ilmoittautumisen tehtyään asiakas sitoutuu tanssikoulun maksuehtoihin, ja maksua ei palauteta, mikäli oppilas haluaa lopettaa tunnit kesken kauden. Peruutusehdot löydät säännöistämme.  

Alle 18-vuotiaan lapsen ilmoittautuminen tulee olla huoltajan tekemä.

Tästä eteenpäin säännöt eriytyvät normaalioppilaiden (lukujärjestyksen avoimet tunnit), EK- ja Intensiivioppilaiden (suljetuilla tunneilla käyvät oppilaat), sekä kilparyhmissä tanssivien oppilaiden välillä. 

AVOINTEN TUNTIEN OPPILAAT

Ilmoittautuminen koskee aina yhtä lukukautta. Tanssikoululla on lukuvuodessa kolme lukukautta; syyskausi, kevätkausi ja kesäkausi.

Ilmoittautuessa maksujakson voi valita ilmoittautumislomakkeella itselleen sopivalla tavalla. Asiakkaalla on tällöin mahdollisuus luotottaa lasku kolmannella osapuolella tekemällä luottosopimuksen sivustolla. Tanssikoulu ei vastaa luottosopimuksista. 

Tanssituntimaksu maksetaan heti ilmoittautuessa. Jos tanssikoulusta johtuvista syistä tunti lopetetaan, tai siirretään sopimattomaan ajankohtaan, kausimaksun käyttämätön osuus palautetaan maksajalle. Käyttämätön osa kausimaksusta lasketaan tunnin lopetus- tai siirtohetkestä. 

Tanssituntien hinnat on laskettu tanssitunnin pituuden mukaan. Tanssitunnin hintaan kausimaksussa vaikuttaa myös viikkotuntien määrä: mitä useampi tunti, sitä edullisemmaksi tulee yksittäisen tunnin hinta. Hinnastoon

Jos sinulla on jo maksettu kausimaksu, niin seuraathan tarkasti Hobiver- sivuston ohjeita, jos teet lisäilmoittautumista. 

TUNTIVAIHDOKSET

Asiakkaalla on oikeus vaihtaa tanssitunti toiseen 2 kertaa kauden aikana sähköpostitse toimiston kautta (toimisto@tanssikouludca.fi). Tuntimme on hinnoiteltu keston mukaan. Mikäli muutos on lyhyemmästä tanssitunnista pidempään, perimme hintaerotuksen lisälaskulla. Mikäli tuntivaihdos on pidemmästä lyhyempään, laskutettua/maksettua erotusta ei hyvitetä takaisin, ellei muutosta ole tehty tuntia (1h) ennen ensimmäisen tanssitunnin alkua.  

Tuntimuutokset tulee aina olla oppilaan itsensä, tai alaikäisen kohdalla huoltajan tekemä. Tuntimuutoksia ei voi tehdä toisen puolesta. 


KOKEILU

TUNTIKOKEILU

Tunnille voit ilmoittautua kokeilemaan yhdeksi kerraksi erillistä kokeilumaksua vastaan, jolloin tuntipaikkaa ei varata. Kokeilukerta on voimassa 10 vuorokautta ilmoittautumisesta, tai kauden alusta lähtien. Kokeilukerta valitaan Hobiver-palvelussa ryhmä -kohdassa ilmoittautumislomakkeelta. Jos et pääse kokeilemaan tuntia 10 vuorokauden sisällä, ole yhteydessä tanssikoulun toimistoon. 

Kokeilumaksu maksetaan heti ilmoittautumisen ohessa. Ilmoittautumisen tehtyään asiakas hyväksyy, että kokeilumaksua ei palauteta, vaikka oppilas ei osallistuisi kokeilukerralle. Mikäli kokeilukertaa ei makseta palvelussa heti, tapahtuma keskeytyy. 

Kokeilun jälkeen haluamalleen tunnille tulee ilmoittautua kausimaksulla, jolloin varaa itselleen paikan tunnille loppukaudeksi. Kokeilumaksua ei hyvitetä kausimaksusta. 

Ilmoittautuminen kokeilutunneille tapahtuu kotisivujemme kautta löytyvän Hobiver-ohjelman sähköisellä ilmoittautumislomakkeella.  


EK -JA INTENsIIVIOPPILAAT

Ilmoittautuminen on sitova koko lukuvuodeksi ryhmän omien tuntien kohdalla. Lisätunneille ilmoittaudutaan joka lukukaudelle erikseen. Lukuvuosi alkaa ja päättyy EK-tuntien osalta etukäteen ilmoitettuna aikana. 

EK- ja Intensiiviryhmän ilmoittautumiset kaikille tunneille tehdään aina EK-linkin kautta, jonka saa käyttöönsä, kun oppilaspaikka ryhmässä on hyväksytty. Ilmoittautumislomakkeen lähettämällä sitoutuu ryhmään merkityksi lukuvuodeksi, sekä Tanssikoulu DCAn näihin ehtoihin. 

EK- ja Intensiiviryhmään ja maksuihin sitoudutaan yhdeksi lukuvuodeksi kerrallaan, ilman peruutusoikeutta. Laskutus tapahtuu kaksi kertaa vuodessa lukukauden alussa. Maksutavaksi EK- ja Intensiivimaksuille voi valita maksun 1 – 4 erässä / lukukausi.  


KORVAUSKÄYTÄNTÖ

Oppilas voi käydä korvaamassa tilapäisiä poissaolojaan osallistumalla toiselle samanmittaiselle ja vastaavantasoiselle tai alemman tason tunnille ilman erillistä ilmoittautumista. Oppilaan on korvaustapauksessa täytettävä nettisivuillamme oleva hyvitystuntilomake. Mikäli hyvitystuntilomaketta väärinkäytetään, on oppilas lomaketta käytettyään hyväksynyt mahdollisten väärinkäytöstä aiheutuneiden kulujen maksamisen. 

Korvauksia ei voi tehdä etukäteen. Korvaamassa voi käydä kuluvan kauden aikana. Esimerkiksi kevätkaudella ei voi korvata aikaisemman syyskauden poissaoloja.

Korvauksia ei voi tehdä 4 viikkoa ennen oppilasnäytöksiä, koska tanssitunneilla harjoitellaan oppilasnäytös esityksiä.

Mikäli tanssitunti, jolle oppilas on ilmoittautunut, osuu pyhäpäivälle, jolloin tanssituntia ei pidetä tanssikoulun toimesta, on oppilaalla oikeus käydä korvaamassa tanssitunti hyvitystunti -lomakkeella. Pyhäpäivän korvauksen voi tehdä myös etukäteen. Suosittelemme, että pyhäpäivän korvausta ei jätetä viimeisille viikoille, jolloin tunneilla harjoitellaan kevätnäytös tansseja.

Hyvitystuntilomakkeen löydät täältä.

Ilmoittautumalla tunnille asiakas sitoutuu sekä DCA:n sääntöihin, että ehtoihin.