Erikoiskoulutus- ja intensiiviryhmämme

Tanssikoulu DCA on aktiivinen, nuorekas ja energinen tanssikoulu, joka tarjoaa
korkeatasoista ja monipuolista tanssinopetusta taiteen perusopetuksen laajan ja yleisen
opetussuunnitelman mukaisesti. DCA opettaa lapsia, nuoria ja aikuisia aloittelijasta
kilparyhmiin. Liikunnallinen ja kannustava ilmapiiri ovat perusarvojamme.
Tuntivalikoimassa on paljon erilaisia lajivaihtoehtoja ja tasoryhmiä.

Tanssikoulu DCA pitää ensisijaisen tärkeänä asiakkaiden tasokasta palvelemista ja
henkilökunnan jatkuvaa koulutusta, jotta oppilaitoksen hyviä tuloksia tuottavan opetuksen
taso pystyttäisiin säilyttämään.

Kaikille tanssikoulun oppilaille annettava opetus toteutetaan taiteen perusopetuksen
yleisen opetussuunnitelman mukaisesti. EK-ryhmille opetus toteutetaan laajan
opetussuunnitelman mukaisesti.

EK- ja intensiiviryhmiin kuuluu myös monipuolinen esiintymistoiminta. Omatoiminen
lihaskunnon ylläpito sekä eritoten venyttely kuuluu jokaisen oppilaan vastuualueeseen.

EK- ja intensiiviryhmiin sitoudutaan koko lukuvuodeksi kerrallaan. Oppilas (ala-ikäisellä
huoltaja) hyväksyy koko lukuvuoden (sis. syys- ja kevätkausi) laskun maksamisen.
Sairastapaukset käsitellään erikseen lääkärintodistusta vastaan.

 

ERIKOISKOULUTUSRYHMÄT (EK)

Erikoiskoulutusryhmissämme opetus on luokkamaista, vuosittain etenevää ja noudattaa
tanssin perusopetuksen laajaa opetussuunnitelmaa (EK / Taiteen perusopetuksen tanssin
laajan oppimäärän opetussuunnitelma). Opinnot koostuvat perusopinnoista ja
syventävistä opinnoista. 8-vuotiaana aloitettu opetus huipentuu kymmenen vuoden
jälkeen itsenäiseen päättötyöhön, jonka jälkeen oppilaille myönnetään taiteen
perusopintojen tanssin laajan oppimäärän syventävien opintojen päättötodistus.

Tanssikoulu DCA:n EK-ryhmien oppilaille annettava opetus antaa valmiuksia myös alan
ammattiopintoihin.

Erikoiskoulutuksen eli EK:n tarkoitus on yhdistää jokaisen ikäryhmän lahjakkaimmat ja
motivoituneimmat tanssijat sekä mahdollistaa heille parhaat mahdolliset alan
perusopinnot kotikaupungissaan. DCA:n erikoiskoulutuksen opettajina toimivat talon
omat huippupedagogit sekä vierailevat koreografit ja taiteilijat. EK-luokille valitaan
oppilaat pääsykokeen perusteella ja perusopintojen (4 vuotta) päätteeksi järjestetään
erillinen näyttökoe, jota arvioi oman opettajan lisäksi kaksi ulkopuolista asiantuntijaa.
Perusopintojen jälkeen jatketaan syventäviä opintoja kuuden vuoden ajan. Luokkia
täydennetään tarpeen mukaan, ja oppilaiden edistymistä seurataan huolellisesti.

Kannustamme kaikkia EK-oppilaita osallistumaan kilpailutoimintaan EK-treenien lisäksi.
Kisatoiminta ja EK-toiminta tukevat toisiaan mahdollistaen tanssijoiden kokonaisvaltaisen
kehityksen. EK-laiset ovat osallistuneet myös moniin ikäistensä taidetanssitapahtumiin
Suomessa. EK-ryhmäläisille on tarjolla syventäviä leirejä ja kursseja kesäkauden aikana.
Tulevana kesänä järjestämme mm. Akrobatialeirin nuoremmille oppilaille.

 

INTENSIIVIRYHMÄT

Intensiiviyhmien tavoitteena on keskittyä aktiivisempaan ja tavoitteellisempaan tanssin
harrastamiseen. Intensiiviryhmä tarjoaa tanssijoille henkilökohtaisempaa ohjausta sekä
mahdollisuuden kehittyä tanssijana motivoituneessa seurassa. Omien tuntien lisäksi
intensiiviläisten toivotaan ottavan muutamia lisätunteja DCA:n lukujärjestyksestä.
Intensiivioppilaat saavat opetusta myös kehonhuoltoon ja tanssitekniikan harjoitteluun.
Intensiiviryhmä on ryhmä, jonka tavoitteena on kehittyä esiintyjinä ja tanssijoina kauden
edetessä. Ryhmä osallistuu ryhmäkoreografiallaan erikokoisiin kisoihin, taidetapahtumiin
tai SM/IKM-kilpailuihin. Kun ryhmä on muodostettu, ryhmän opettaja päättää, mihin
tapahtumiin osallistutaan. Kisamatkat ja esiintymisasut tulevat erikseen maksettavaksi
ryhmän osallistujille.

Intensiiviryhmiin voivat hakea kaikki aktiivisesti ja monipuolisesti tanssia harrastaneet
tanssjiat, joilla on halu kehittyä ja treenata tavoitteellisemmin.

Intensiiviryhmässä tanssija on osa tiivistä ryhmää, jossa jokainen tanssija on tärkeä osa
kokonaisuutta.

 

 

 

Videot: 
Embedded thumbnail for Tanssin iloa ja eloa!

Tanssin iloa ja eloa!

<< Takaisin