DISCOTANSSIN EK-RYHMÄT

Harjoittelu alkaa elokuussa ja päättyy kesäkuussa. Lukuvuodessa on yhteensä 41 opetusviikkoa. 

EK-ryhmät saavat lukuvuoden aikana henkilökohtaisen palautteen kirjallisena, sekä suullisena.  Intensiiviryhmät saavat palautteen suullisena palautekeskustelussa.

Pyrimme tukemaan jokaisen ryhmän ryhmäytymistä tekemällä myös tanssisalin ulkopuolella asioita. Tavoitteena on osallistua ryhmän kanssa ainakin kerran ryhmähenkeä kohottaviin tilaisuuksiin ja osallistua matalan kynnyksen taidetapahtumiin alueella. 

Kaikille ryhmille, on tarjolla asiantuntijaluentoja 1-2kpl opettajien valitsemasta (palautuminen, ravinto, fysiikkaharjoittelu, psyykkinen valmennus) aiheesta , näihin voivat osallistua myös vanhemmat.

Kussakin ryhmässä on määritelty tietyt tapahtumat, joihin osallistutaan kauden aikana. Tämän lisäksi opettajat saattavat ehdottaa ryhmälle lisätapahtumia, joihin osallistuminen päätetään yhdessä ryhmän kanssa.

Tanssikoulu Dca:n erikoiskoulutusryhmät (Ek ja Intensiivi) suorittavat kaikki taiteen perusopetuksen tanssin laajan oppimäärän mukaisia opintoja. Lisäksi jokaisella ryhmällä on  koulutusohjelmiin liittyviä muita pakollisia tanssitunteja kausikohtaisten tavoitteiden ja erityisten laji- ja tuntivaatimusten mukaisesti.  

Laajan oppimäärän opinnot jakautuvat perusopintoihin (perusopinnot 1, perusopinnot 2, perusopinnot 3) ja syventäviin opintoihin (syventävät opinnot 1 ja 2). Perusopinnot kestävät pääsääntöisesti 6 vuotta ja syventävät opinnot 4 vuotta. Syventävien opintojen lopuksi oppilas valmistaa lopputyön. Laajassa oppimäärässä oppilaat saavat perusopintojen jälkeen perusopintojen todistuksen ja syventävien opintojen jälkeen taiteen perusopetuksen tanssin laajan oppimäärän päättötodistuksen.


DISCOTANSSIN EK-ryhmät kaudelle 2021-2022

DCA Disco Dominoes (2007-2010 syntyneet)    

  • Maanantai klo 19:15-20:15 Tapiola, Sara-Sofia Sarkkinen-Rintala
  • Keskiviikko klo 17:00-18:00 Tapiolan koulu, Elsa mäenpää 
  • Torstai klo 15:30-16:30 Tapiola, Vera Seppälä
  • Sunnuntai klo 16:00-17:00 Tapiola, Vera Seppälä

Sisältää 2 x workshop

4 x60 min + 1 omavalintainen tunti 252€ x 8

DCA Disco Diamonds (2007 ja sitä ennen syntyneet)           

  • Maanantai klo 20:15-21:30 Tapiola, tekniikka, Sara-Sofia Sarkkinen-Rintala
  • Keskiviikko klo 18:00-19:00 Tapiolan koulu, Elsa Mäenpää
  • Torstai klo 19:15-20:15 Tapiola, Vera Seppälä
  • Perjantai klo 17:30-18:30 Tapiola, Elsa Mäenpää

Sisältää 2 x workshop Henkilökohtainen mahdollisuus varata salia omaan harjoitteluun

3x60min+ 75min  + 1 omavalintainen tunti 275€ x 8