EK- ja Intensiiviryhmät

Tanssikoulu DCA on aktiivinen, nuorekas ja energinen tanssikoulu, joka tarjoaa korkeatasoista ja monipuolista tanssinopetusta taiteen perusopetuksen laajan ja yleisen opetussuunnitelman mukaisesti. DCA opettaa lapsia, nuoria ja aikuisia aloittelijasta kilparyhmiin. Liikunnallinen ja kannustava ilmapiiri ovat perusarvojamme. Tuntivalikoimassa on paljon erilaisia lajivaihtoehtoja ja tasoryhmiä.

Tanssikoulu DCA pitää ensisijaisen tärkeänä asiakkaiden tasokasta palvelemista ja henkilökunnan jatkuvaa koulutusta, jotta oppilaitoksen hyviä tuloksia tuottavan opetuksen taso pystyttäisiin säilyttämään.

Kaikille tanssikoulun oppilaille annettava opetus toteutetaan taiteen perusopetuksen yleisen opetussuunnitelman mukaisesti. EK-ryhmille opetus toteutetaan laajan opetussuunnitelman mukaisesti.

EK- ja intensiiviryhmiin kuuluu myös monipuolinen esiintymistoiminta. Omatoiminen lihaskunnon ylläpito sekä eritoten venyttely kuuluu jokaisen oppilaan vastuualueeseen.

EK- ja intensiiviryhmiin sitoudutaan koko lukuvuodeksi kerrallaan. Oppilas (ala-ikäisellä huoltaja) hyväksyy koko lukuvuoden (sis. syys- ja kevätkausi) laskun maksamisen. Sairastapaukset käsitellään erikseen lääkärintodistusta vastaan.

 

Haku EK ja intensiiviryhmiin 13.5.2021 ilmoittaudu mukaan täältähttps://dca.hobiver.com/ilmo/2

 

ERIKOISKOULUTUSRYHMÄT (EK)

Erikoiskoulutusryhmissämme opetus on luokkamaista, vuosittain etenevää ja noudattaa tanssin perusopetuksen laajaa opetussuunnitelmaa (EK / Taiteen perusopetuksen tanssin laajan oppimäärän opetussuunnitelma). Opinnot koostuvat perusopinnoista ja syventävistä opinnoista. 8-vuotiaana aloitettu opetus huipentuu kymmenen vuoden jälkeen itsenäiseen päättötyöhön, jonka jälkeen oppilaille myönnetään taiteen perusopintojen tanssin laajan oppimäärän syventävien opintojen päättötodistus.

Tanssikoulu DCA:n EK-ryhmien oppilaille annettava opetus antaa valmiuksia myös alan ammattiopintoihin.

Erikoiskoulutuksen eli EK:n tarkoitus on yhdistää jokaisen ikäryhmän lahjakkaimmat ja motivoituneimmat tanssijat sekä mahdollistaa heille parhaat mahdolliset alan perusopinnot kotikaupungissaan. DCA:n erikoiskoulutuksen opettajina toimivat talon omat huippupedagogit sekä vierailevat koreografit ja taiteilijat. EK-luokille valitaan oppilaat pääsykokeen perusteella. Perusopintojen (kuuden vuoden opinnot) jälkeen jatketaan syventäviä opintoja neljän vuoden ajan. Luokkia täydennetään tarpeen mukaan, ja oppilaiden edistymistä seurataan huolellisesti.

Kannustamme kaikkia EK-oppilaita osallistumaan kilpailutoimintaan EK-treenien lisäksi. Kisatoiminta ja EK-toiminta tukevat toisiaan mahdollistaen tanssijoiden kokonaisvaltaisen kehityksen. EK-laiset ovat osallistuneet myös moniin ikäistensä taidetanssitapahtumiin Suomessa. 

EK ryhmien hinnat ja treeniajat

 

 

INTENSIIVIRYHMÄT

Intensiiviyhmien tavoitteena on keskittyä aktiivisempaan ja tavoitteellisempaan tanssin harrastamiseen. Intensiiviryhmä tarjoaa tanssijoille henkilökohtaisempaa ohjausta sekä mahdollisuuden kehittyä tanssijana motivoituneessa seurassa. Omien tuntien lisäksi intensiiviläisten toivotaan ottavan muutamia lisätunteja DCA:n lukujärjestyksestä. Intensiivioppilaat saavat opetusta myös kehonhuoltoon ja tanssitekniikan harjoitteluun. Intensiiviryhmä on ryhmä, jonka tavoitteena on kehittyä esiintyjinä ja tanssijoina kauden edetessä. Ryhmä osallistuu ryhmäkoreografiallaan erikokoisiin kisoihin, taidetapahtumiin tai SM/IKM-kilpailuihin. Kun ryhmä on muodostettu, ryhmän opettaja päättää, mihin tapahtumiin osallistutaan. Kisamatkat ja esiintymisasut tulevat erikseen maksettavaksi ryhmän osallistujille.

Intensiiviryhmiin voivat hakea kaikki aktiivisesti ja monipuolisesti tanssia harrastaneet tanssjiat, joilla on halu kehittyä ja treenata tavoitteellisemmin.

Intensiiviryhmässä tanssija on osa tiivistä ryhmää, jossa jokainen tanssija on tärkeä osa kokonaisuutta.

 

https://www.tanssikouludca.fi/intensiiviryhmien-treeniajat

 

 

EK-vastaava: Krista Saarela

krista.saarela(at)tanssikouludca.fi

 

 

<< Takaisin