Taiteen perusopetus ja vapaaoppilaspaikka

TAITEEN PERUSOPETUS

 

Tanssikoulu DCA antaa monipuolista ja korkeatasoista tanssinopetusta taiteen perusopetuksen tanssin yleisen ja laajan opetussuunnitelman mukaisesti.

Kaikille tanssikoulun oppilaille annettava opetus toteutetaan taiteen perusopetuksen tanssin yleisen opetussuunnitelman mukaisesti. Mikäli oppilas käy useammalla viikkotunnilla, on hänellä mahdollista suorittaa tanssin laajaa oppimäärää. EK- ja Intensiiviryhmissä tanssin laajan opetussuunnitelman tuntimäärät toteutuvat, mutta koulutusohjelmiin saatta sisältyä myös lisätunteja.

Alla Tanssikoulu DCAn taiteen perusopetuksen tanssin yleisen (OPS) ja laajan (LOPS) oppimäärien opetussuunnitelmat, sekä Tanssikoulu DCAn  tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma.

Alla olevat opetussuunnitelmat ovat voimassa 1.8.2018 lähtien.

 

 

VAPAAOPPILASPAIKKA

Tanssikoulu DCA myöntää harkinnan mukaan muutamia vapaaoppilaspaikkoja lukuvuodessa. Vapaaoppilaspaikat myönnetään taloudellisin perustein tanssista motivoituneille oppilaille. Vapaaoppilaspaikka myönnetään aina yhdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja pääsääntöisesti korkeintaan kahdeksi peräkkäiseksi lukuvuodeksi. Jokaisesta lukuvuodesta tulee täyttää erillinen hakemus. Vapaaoppilaspaikkaa voivat hakea taiteen perusopetuksen tanssin yleistä sekä laajaa oppimäärää suorittavat tanssikoulu DCA:n oppilaat. Vapaaoppilaille voidaan myöntää osittainen tai täysi vapautus tanssituntien kausimaksuista. Muut mahdolliset ryhmän maksut (esim. tapahtumien osallistumismaksut) vapaaoppilaspaikan saanut perhe maksaa kuitenkin normaalisti.

 

Vapaaoppilaspaikan myöntämiseen vaikuttavat:

  • perheen taloudellinen tilanne
  •  perheen koko
  • Tanssikoulu DCA:ssa tanssivien perheenjäsenten määrä ja harrastuksesta aiheutuvien kustannusten suuruus
  • oppilaan motivaatio ja lahjakkuus lajiin

 

 

Kaikki hakemukset käsitellään luottamuksella, eikä hakijoiden tai paikan saaneiden nimiä julkaista. Johtokunta vahvistaa vapaaoppilaspaikkoihin käytettävän rahamäärän ilman nimiä. Tanssikoulu DCA on yhteydessä suoraan perheeseen, jolle vapaaoppilaspaikka myönnetään.

 

Kauden vapaaoppilaspaikan haku päättyy 12.6.2020 klo 16.

 

Alla oleva vapaaoppilaspaikkahakemus tulee toimittaa perjantaihin 12.6.2020 klo 16.00 mennessä. Hakemukset käsitellään luottamuksellisina. Myöhässä tulleita hakemuksia ei käsitellä.

 

Vapaaoppilaspaikkahakemukset toimitetaan osoitteeseen:
Katja Putkonen/Tanssikoulu DCA
Mannerheimintie 6 A (5.krs)
00100 HKI
 

Mikäli olet hakenut vapaaoppilaspaikkaa älä maksa saamaasi kausimaksulaskua ennen päätöksen saamista.

 

 

 

 

<< Takaisin